در پاساژی ما تمام تلاش خود را در جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران انجام میدهیم .

لذا اطلاعات درج شده در زمان ثبت سفارش تنها برای ارسال سفارشات استفاده می شود .

آدرس به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و یا شرکت های پستی مشابه داده می شود .

در صورت رضایت و تمایل مشتری برای ارسال محصولات با دیگر روش ها حفظ اطلاعات به عهده کادولند نمی باشد .